logo

Posts Tagged anna durka ckm

Czy badania psychologiczne można zrobić samodzielnie?

Niektórzy ulegają pokusie psychologicznych badań internetowych. To zrozumiałe – nie wymagają one wyjścia do psychologa, ich diagnoza będzie do wglądu wyłącznie dla nas, są darmowe. Czy jednak można o nich mówić jako alternatywie dla badań profesjonalnych? Oczywiście nie. Owszem, do przeprowadzenia testu psychologicznego, do wypełnienia kwestionariusza czy ankiety nie potrzeba osób trzecich, ale do zinterpretowania wyników już tak. Internetowe badania psychologiczne mają ten mankament, że nie są zindywidualizowane. W normalnym toku diagnozowania wygląda to tak, że psycholog, na podstawie konsultacji (czyli pierwszej rozmowy, w której pacjent opisuje problem ze swojej perspektywy), dobiera narzędzia diagnostyczne, a w dalszej kolejności narzędzia pomagające
Read More